Kto sme?


Nie sme adventisti, jehovisti, mormóni, katolíci, evanjelici, charizmatici ani iní -íci, -ici, atď.

Sme ľudia ako ty, hriešnici, ktorí nehľadali Boha, hoci sme si mysleli, že sme tak robili, ale Boh sám milostivo prišiel a uzdravil naše samospravodlivé, choré a zlomené srdcia. Zmieril nás so samým sebou skrze svojho Syna a v Ňom nám dal nové srdcia, nádherný pokoj, nové ciele, nové túžby, nové smerovania– jednoducho nový život.

Z prázdnych, pyšných, zlých, nadutých a sebeckých ľudí, urobil ľudí podľa svojho srdca.  Urobil z nás kresťanov.

 
Prečo píšeme a snažíme sa?

 
Poď, skúmaj tieto stránky nezaujato. Zober Písmo do svojich rúk a čítaj, skúmaj svoje svedomie, pozeraj a viď to, čo sa tam píše– nie to, čo tebe niekto tvrdí, že sa tam píše, alebo čo to znamená a ako to máš vraj chápať. Volaj k Bohu, aby ťa uznal hodným a dal ti vedenie svojho Ducha. Prečo? Lebo ho potrebuješ, sám nemáš šancu k Nemu prísť!!!

Rim 3, 10 – 18
„Ako je napísané : Nieto spravodlivého ani jedného, niet toho, kto by rozumel, niet kto by vážne hľadal Boha, všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými, niet toho kto by činil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv, skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami.“ *

Vidíš? Sám to nedokážeš. Ale ani s pomocou iných takých, ako si ty, aj keď o sebe tvrdia, že oni ti všetko neomylne vyložia. Never im, lebo práve oni sú tými slepými vodcami slepých.

Mt 15, 14
„Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý povedie slepého, obaja padnú do jamy.“ *

Pozri len na ten jeden verš Rim 3, 12! Nie je ani jeden človek, ktorý by ti mohol pomôcť, jedine Duch svätý! Pozri aj sem na dôkaz, že ťa klamú:

Sk
4, 12
„A nieto v nikom inom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.“ *

Nieto iného mena čo máš vzývať a v ktorom môžeš čokoľvek získať ohľadom čohokoľvek u Boha! Premýšľaj. Platí to o tebe? Pristupuješ k Bohu iba v tomto mene, nemodlíš sa v mene niekoho iného? Stalo sa ti to už?

Jn 14, 13
„A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to.“ *

Svedomite prehľadaj celé, celučičké Písmo, ale inú správu tam nenájdeš. Je len jeden, jediný Prostredník, iba jeden, skrze koho môžeš čokoľvek k Bohu smerovať.

1 Tim 2, 5
„Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. *

Čo povieš? Je to zložité? Nieto iného prostredníka medzi tebou a tvojím Stvoriteľom. Ak takého máš, odmietol si toho jediného. Nemôžeš mať Ježiša a niekoho iného ešte k tomu, nemôžeš slúžiť aj Bohu aj mamonu… (Mt 6, 24)

Iz 42, 8
„Ja som Hospodin, to je moje meno, svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.“ **

Vidíš? On sa o teba deliť nebude. Ani s Jeho domnelými služobníkmi, ani s Jeho domnelým zástupcom na zemi, ani s obrazmi, ani so sochami, ani s nikým a ničím iným. Iz 42, 8 je zdrvujúco jasný verš! A nie je zďaleka jediný.

Nah 1, 2

„Hospodin je silný Bôh žiarlivý a pomstiaci sa: Hospodin pomstí a má prchký hnev, Hospodin uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov.“ *

Nezatvrdzuj sa keď čítaš tieto riadky, možno je to pre teba ťažké čítanie. Ale neodsudzuj sa sám na večnosť len preto, lebo ťa tak vychovali, alebo si to myslíš, alebo si to myslí tvoje okolie. Ľudia sa vždy môžu mýliť, Boh nikdy.

Je len jedna cesta, iba jeden spôsob, ako prísť k Bohu, inak to nejde.

Jn 10, 1
„Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčínca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník...“ *

Jn 10, 7
„Vtedy im zase povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím: Ja som dverami oviec.“ *

Vidíš to na vlastné oči. On sám tak určil a ani nie je treba sa s tým pasovať, vôľu a rozhodnutia Stvoriteľa nikto nedokáže zmeniť. Sám Pán Ježiš hovorí, že „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.“ (Mt 24, 35; Mk 13, 31; Lk 21, 33) *

Nastúp teda aj ty na tú jedinú cestu, pravdy, ktorá jediná– bez prímesí, úmyslov a špekulácií– vedie do skutočného života!

Jn 14, 6

„Ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ *


 

* - všetky citáty sú uvedené z prekladu prof. Jozefa Roháčka
 ** - citáty uvedené z evanjelického prekladu