Dôkazy pre mladý svet

Autor: Russell Humphreys

Tu je tucet prírodných fenoménov, ktoré sú v konflikte s evolučnou myšlienkou, že vesmír je miliardy rokov starý. Čísla, ktoré uvádzam nižšie tučným písmom (často milióny rokov) sú maximálne možné veky určené jednotlivými procesmi, nie skutočné veky. Čísla v kurzíve sú evolučnou teóriou požadované veky pre každý predmet. Pointa spočíva v tom, že maximálne možné veky sú vždy oveľa nižšie než požadované evolučné doby, zatiaľ čo biblický vek (6000-10 000 rokov) vždy zapadá do rámca maximálneho možného veku. Nasledujúce odstavce sú teda dôkazy proti evolučnému časovému rámcu a pre biblický rámec.

Existuje omnoho viac dôkazov pre mladý svet, no tieto som vybral pre stručnosť a jednoduchosť. Niektoré z bodov na zozname môžu byť v súlade s teóriou ‘starého vesmíru’ len po skonštruovaní série nepravdepodobných a nedokázaných predpokladov; ostatné súhlasia len s ‘mladým vesmírom’. Zoznam začína so vzdialeným astronomickým fenoménom a postupne sa dostáva dole na Zem, končiac s každodennými faktami.

1. galaxie zanikajú príliŠ rýchlo

Hviezdy našej vlastnej galaxie, Mliečnej dráhy, rotujú okolo galaktického centra rozdielnymi rýchlosťami, vnútorné rotujú rýchlejšie než vonkajšie. Pozorované rýchlosti rotácie sú tak vysoké, že keby bola naša galaxia staršia viac než niekoľko sto miliónov rokov, bol by to beztvarý disk hviezd namiesto súčasného špirálovitého tvaru.

Napriek tomu sa predpokladá, že naša galaxia je aspoň 10 miliárd rokov stará. Evolucionisti toto nazývajú 
‘dilemou zanikania’, o ktorej vedeli približne 50 rokov. Navrhli mnoho teórií v snahe vysvetliť to, každá zlyhala po krátkej dobe popularity. Rovnaká ‘dilema zanikania’ sa vzťahuje aj na ďalšie galaxie.

Niekoľko posledných dekád bol favorizovaný pokus o vyriešenie dilemy komplexná teória nazvaná ‘vlny hustoty’. Teória má koncepčné problémy, musí byť svojvoľne a veľmi dôkladne “doladená” a nedávno bola vážne spochybnená objavom z Hubblovho vesmírneho teleskopu- veľmi detailnou špirálovitovou štruktúrou v centre galaxie Whirlpool, M51.

2. kométy sa rozpadajú príliš rýchlo

Podľa evolučnej teórie majú byť kométy rovnako staré ako solárny systém, okolo 5 miliárd rokov. No zakaždým, keď sa obežná dráha kométy dostane blízko Slnku, stratí toľko hmoty, že by nemohla prežiť viac než 100 000 rokov. Mnoho komét má typický vek 10 000 rokov.

Evolucionisti vysvetľujú túto nezhodu domnienkou, že (a) kométy pochádzajú z nepozorovaného sférického ‘Oortovho mračna’ ďaleko za dráhou Pluta, (b) nepravdepodobné gravitačné interakcie so zriedkavo okoloprechádzajúcimi hviezdami často “vystrelia” kométy do solárneho systému, a (c) ďalšie nepravdepodobné interakcie s planétami spomaľujú prichádzajúce kométy často dostatočne na vysvetlenie stoviek pozorovaných komét. Žiaden z týchto predpokladov zatiaľ nebol dokázaný či už pozorovaniami alebo realistickými výpočtami.

Nedávno povstala debata o tzv. Kuiperovom páse, disku údajných zdrojov komét ležiacom v rovine solárneho systému hneď za orbitom Pluta. Aj keby v tom mieste existovali ľadové útvary, problém evolucionistov by skutočne nevyriešili, keďže podľa evolučnej teórie by sa Kuiperov pás rýchlo vyčerpal, ak by neexistovalo Oortovo mračno, ktoré ho zásobuje.

3. absencia bahna na dne mora

Pôsobením vody a vetra každoročne zeroduje z pevniny a uloží sa  približne 25 miliárd ton blata a skál.  Tento materiál je akumulovaný ako voľný sediment (čiže bahno) na tvrdom sopečnom čadiči oceánskeho dna. Priemerná hĺbka všetkého bahna v celom oceáne, zahŕňajúc kontinentálne šelfy, je menej než 400 metrov.

Najobvyklejší poznaný postup na odstránenie bahna z dna oceánov je subdukcia. To znamená, dno mora sa pomaly podsúva (niekolko cm/rok) pod kontinent, berúc so sebou sediment. Podla svetskej vedeckej literarúry tento proces v súčasnosti odstráni len 1 miliardu ton sedimentu za rok. Pokiaľ vieme, zvyšných 24 miliárd ton za rok sa jednoducho ukladá. Takýmto tempom by erózia uložila súčasné množstvo sedimentu za menej než 12 miliónov rokov.

Napriek tomu, podľa evolučnej teórie erózia a subdukcia prebiehajú tak dlho, ako oceány existujú, údajných 3 miliardy rokov. Ak by toto bola pravda, čísla spomenuté vyššie by znamenali oceány masívne zahltené bahnom desiatky kilometrov hlbokým. Alternatívne (kreacionistické) vysvetlenie je, že erózia kontinentov spôsobená vodami potopy sa uložila v súčasnom množstve bahna v krátkom časovom úseku pred asi 5000 rokmi.

4. absencia sodíka v moriach

Každý rok, rieky a ďalšie zdroje prinesú do oceána viac než 450 miliónov ton sodíka. Len 27% percent tohto sodíka sa každý rok vráti z mora späť. Podľa našich najlepších vedomostí sa zvyšok jednoducho uloží v oceáne. Ak by moria na začiatku neobsahovali žiaden sodík, dnešné množstvo by sa naakumu-lovalo za menej ako 42 miliónov rokov pri dnešných vstupných a výstupných hodnotách. To je oveľa menej, než vek oceánu podla evolučnej teórie- 3 miliardy rokov. Obvyklá odpoveď na túto nezhodu je, že vstupné množstvo sodíka v minulosti muselo byť menšie, a výstupné množstvo väčšie. Tak či tak, výpočty, ktoré sú k evolučným scenárom najštedrejšie stále poskytujú maximálny vek len 62 miliónov rokov. Kalkulácie pre mnoho ďalších elementov mora dávajú omnoho nižšie veky pre oceán.

5. magnetické pole zeme slabne príliš rýchlo

Celková energia uložená v magnetickom poli Zeme stabilne klesla o faktor 2.7 The total energy stored in the Earth’s magnetic field has steadily decreased by a factor of 2.7 over the past 1000 years.11 Evolutionary theories explaining this rapid decrease, as well as how the Earth could have maintained its magnetic field for billions of years, are very complex and inadequate.

A much better creationist theory exists. It is straightforward, based on sound physics, and explains many features of the field: its creation, rapid reversals during the Genesis flood, surface intensity decreases and increases until the time of Christ, and a steady decay since then.12 This theory matches paleomagnetic, historic, and present data.13 The main result is that the field’s total energy (not surface intensity) has always decayed at least as fast as now. At that rate the field could not be more than 10,000 years old.14 [See also The Earth’s magnetic field: Evidence that the Earth is young.]

6. Many strata are too tightly bent

In many mountainous areas, strata thousands of feet thick are bent and folded into hairpin shapes. The conventional geologic time scale says these formations were deeply buried and solidified for hundreds of millions of years before they were bent. Yet the folding occurred without cracking, with radii so small that the entire formation had to be still wet and unsolidified when the bending occurred. This implies that the folding occurred less than thousands of years after deposition.15

7. Injected sandstone shortens geologic ‘ages’

Strong geologic evidence16 exists that the Cambrian Sawatch sandstone—formed an alleged 500 million years ago—of the Ute Pass fault west of Colorado Springs was still unsolidified when it was extruded up to the surface during the uplift of the Rocky Mountains, allegedly 70 million years ago. It is very unlikely that the sandstone would not solidify during the supposed 430 million years it was underground. Instead, it is likely that the two geologic events were less than hundreds of years apart, thus greatly shortening the geologic time scale.

Radiohalos (source Mark Armitage)

8. Fossil radioactivity shortens geologic ‘ages’ to a few years

Radiohalos are rings of color formed around microscopic bits of radioactive minerals in rock crystals. They are fossil evidence of radioactive decay.17 ‘Squashed’ Polonium-210 radiohalos indicate that Jurassic, Triassic, and Eocene formations in the Colorado plateau were deposited within months of one another, not hundreds of millions of years apart as required by the conventional time scale.18 ‘Orphan’ Polonium-218 radiohalos, having no evidence of their mother elements, imply either instant creation or drastic changes in radioactivity decay rates.19,20

9. Helium in the wrong places

All naturally-occurring families of radioactive elements generate helium as they decay. If such decay took place for billions of years, as alleged by evolutionists, much helium should have found its way into the Earth’s atmosphere. The rate of loss of helium from the atmosphere into space is calculable and small. Taking that loss into account, the atmosphere today has only 0.05% of the amount of helium it would have accumulated in 5 billion years.21 This means the atmosphere is much younger than the alleged evolutionary age. A study published in the Journal of Geophysical Research shows that helium produced by radioactive decay in deep, hot rocks has not had time to escape. Though the rocks are supposed to be over one billion years old, their large helium retention suggests an age of only thousands of years.22 [See also Blowing Old-Earth Belief Away: Helium gives evidence that the Earth is young.]

10. Not enough stone age skeletons

Evolutionary anthropologists say that the stone age lasted for at least 100,000 years, during which time the world population of Neanderthal and Cro-magnon men was roughly constant, between 1 and 10 million. All that time they were burying their dead with artefacts.23 By this scenario, they would have buried at least 4 billion bodies.24 If the evolutionary time scale is correct, buried bones should be able to last for much longer than 100,000 years, so many of the supposed 4 billion stone age skeletons should still be around (and certainly the buried artefacts). Yet only a few thousand have been found. This implies that the stone age was much shorter than evolutionists think, a few hundred years in many areas.

11. Agriculture is too recent


The usual evolutionary picture has men existing as hunters and gatherers for 100,000 years during the stone age before discovering agriculture less than 10,000 years ago.23 Yet the archaeological evidence shows that stone age men were as intelligent as we are. It is very improbable that none of the 4 billion people mentioned in item 10 should discover that plants grow from seeds. It is more likely that men were without agriculture less than a few hundred years after the flood, if at all.24

12. History is too short

According to evolutionists, stone age man existed for 100,000 years before beginning to make written records about 4000 to 5000 years ago. Prehistoric man built megalithic monuments, made beautiful cave paintings, and kept records of lunar phases.25 Why would he wait a thousand centuries before using the same skills to record history? The Biblical time scale is much more likely.24