1.tešíš sa zo spoločenstva s Kristom a Otcom?

Toto je nevyhnutný prvok pravého spasenia a prvý test, ktorý Ján prezentuje. Pozrime sa na prvú kapitolu, ktorá začína takto: “videli sme [Ján a ďalší apoštoli] a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám- teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom” (v. 2-3). Očividne tu išiel ďalej za pozemskú známosť, ktorú mal s Ježišom, pretože s Otcom žiadnu takú pozemskú známosť nemal. Ale v tom čase sa už tešil zo spoločenstva so živým Bohom a živým Kristom.

Najprv môžeme byť v pokušení myslieť si, Nuž, to je skvelé, ale táto Jánova skúsenosť nie je jediná.
V 1. Jána 5:1 hovorí, “Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil”. Pre veriaceho je charakteristické milovať Boha a Krista. Je to znak túžby po svätosti, o ktorej písal Jonathan Edwards. Vzťah s Bohom je základ spasenia. Je to to, k čomu sme ako veriaci boli povolaní. “Verný je Boh,” hovorí Pavol, “ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
” (1 Kor 1:9, SEP).

Pavol opísal, čo toto spoločenstvo pre neho osobne znamenalo: “S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa” (Gal 2:20). V tejto pravde je niečo veľmi skúsenostné- nie je to jednoducho len chladný fakt, že ako veriaci máme v sebe žijúci božský život; blízke poznanie Boha je zážitok, z ktorého sa tešíme.

Ježiš takisto tvrdil, keď povedal, “Ja som prišiel nato, aby mali život, a aby [ho] mali hojnosť” (Jn 10:10). Ak by povedal, „Prišiel som, aby ste mali život,“ mohli by sme usúdiť, že hovoril len o Jeho milosrdnej provízii večného života. Pridajúc, aby sme ho mali hojne, to Ježiš posunul do dimenzie zážitku. Kresťanský život je bohatý život. Máme zažívať radosť, mier, lásku a účel. Keď človek,ktorý má byť pokrstený svedčí o príchode ku Kristovi, nepovie, „Fakt je, že som spasený, a som tu, aby som to oznámil.“ Tento človek opíše ostatným svoj pocit—ohromujúci pocit odpustenia a účelu v jeho alebo jej živote.

Tu je zakúsenie hojného života, ktorý Písmo opisuje v spojení s našim spoločenstvom s Pánom. “Bôh každého potešenia” (2 Kor 1:3), “Bôh každej milosti” (1 Pet 5:10); Boh, ktorý naplní každú našu potrebu podľa svojho bohatstva v Kristovi (Flp 4:19); Boh, ktorý nás vedie prehovárať jeden k druhému v žalmoch a hymnách, a v duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojich srdciach Pánovi (Ef 5:19); Boh, ku ktorému voláme “Abba, Otče!” (Rim 8:15) ako malé deti k otcovi, ktorého zbožňujú; Boh, ku ktorému sa utiekame v čase potiaže (Hebr 4:16)— On sám nás tak veľmi obohacuje. Naše spoločenstvo s Ním je ten hojný život, ktorý zažívame.

Zažil si spoločenstvo s Bohom a Kristom? Pocítil si Ich prítomnosť? Máš pre Nich lásku, ktorá Ťa priťahuje do Ich prítomnosti? Zažil si to úžasné spoločenstvo modlitby—neskutočnú radosť hovorenia k živému Bohu? Zažil si ten osviežujúci, takmer ohromujúci pocit milosti, ktorá na teba prichádza, keď objavíš novú pravdu v Jeho Slove? Ak áno, potom si zažil spoločenstvo spasenia.