Naostri svoje svedomie

Autor: John MacArthur

Tak, ako akýkoľvek iný pohotovostný varujúci systém, aj tvoje svedomie musí byť poriadne naprogramované a kalibrované, aby mohlo správne fungovať. Neinformované, nevycvičené svedomie bude nestabilné a nespoľahlivé, neustále zlyhávajúce a zavádzajúce, alebo celkovo nepoužiteľné.

No takisto nebezpečné ako nevycvičené svedomie je svedomie, ktoré je viazané nesprávnym štandardom. Svedomie je informované tradíciou spolu s pravdou, takže štandardy, ktorými nás meria nie sú nutne biblické (1 Kor 8:6-9). Môže byť zbytočne odsudzujúce v miestach, s ktorými nie je biblicky žiadny problém. V skutočnosti nás môže držať zajatcami práve v tej veci, z ktorej sa nás Pán snaží vyslobodiť (Rim 14:14, 20-23).

Svedomie, aby bolo schopné pracovať plne a v súlade s pravou svätosťou, musí byť informované Božím Slovom. Takže aj keď pocity viny nemajú biblický základ, sú dôležitým duchovnými signálmi úzkosti.

Svedomie reaguje na presvedčenia mysle, a teda môže byť povzbudené a naostrené v zhode s Božím Slovom. Pravidelná dávka Písma posilní slabé svedomie alebo obmedzí také, ktoré je príliš aktívne. Naopak, omyl, ľudská múdrosť a nesprávne morálne vplyvy plniace myseľ porušia či ochromia svedomie.

Inými slovami, svedomie funguje ako nebeské svetlo, nie ako lampa. Vpúšťa svetlo dnu do duše; neprodukuje svoje vlastné. Jeho efektivita je určená množstvom čistého svetla, ktorému ho vystavíme a tým, ako čisté ho udržíme. Zakry ho alebo ho uveď do úplnej tmy a prestane fungovať. Preto apoštol Pavol hovoril o dôležitosti čistého svedomia (1 Tim 3:9) a varoval pred čímkoľvek, čo by pošpinilo alebo zablatilo svedomie (1 Kor 8:7, Tít 1:15).

Jednoducho povedané, slabé či príliš aktívne svedomie potrebuje byť učené- potrebuje byť vyučované ďalej za duchovné otupenie a učinené užitočným skrze posväcujúce dielo Božieho Ducha. Potrebuje byť ostrené skalou Písma.

Toto ostrenie a vyučovanie začína zameraním pozornosti tvojho svedomia na správny objekt— božskú zjavenú pravdu. Ak sa svedomie pozerá výhradne na tvoje osobné pocity, môže ťa neprávom obviniť. Svoj život určite nemáš usporiadať podľa svojich pocitov. Svedomie zamerané na pocity, emócie— ktoré sú prinajlepšom nestále, a prinajhoršom zvádzajúce— nemôže byť dôverované.

Pre ľudí, ktorí sú melancholici či pod depresiou je obzvlášť nebezpečné povoliť svojmu svedomiu byť informovaným ich pocitmi. Skleslé emócie vyprovokujú nevyhnutné obavy a strach v duši, ak nie sú pod kontrolou rozumného svedomia. Svedomie musí byť presvedčené a vedené Slovom Božím, nie byť predmetom nestálych vrtochov našich pocitov.

Okrem toho, svedomie chybí, ak sa myseľ úplne zamierava na naše pády v hriechu a ignoruje triumfy Božej milosti v nás. Praví kresťania zažívajú obe reality. Svedomiu musí byť povolené zvážiť ovocie Ducha v našich životoch, ako aj pozostatky nášho hriešneho tela. Musí vidieť našu vieru a taktiež aj naše pády. Inak sa svedomie stane prehnane obviňujúcim, náchylným na neprospešné obavy o tom, ako na tom stojíme pred Bohom.

Musíme podriadiť svoje svedomie pravde Boha a učeniu Písma. Keď tak učiníme, svedomie bude jasnejšie zamerané a schopnejšie dať nám spoľahlivú spätnú väzbu. Tupé svedomie je prekážkou— duchovným mlynským kameňom. Ostré, dôveryhodné svedomie sa stáva efektívnou pomocou k duchovnému rastu a stabilite.

Zdroj:
https://www.gty.org/library/blog/B120717/~