Nejednoznačné záležitosti viery

Čo robiť pri nejasných veciach vo viere?

Autor: John MacArthur

     Jedna z mojich radostí v úlohe pastora je viesť ľudí cez Božie Slovo a vysvetľovať jeho dôsledky na ich životy. Teší ma pomáhať ostatným objasňovaním bodu doktríny (učenia), vykladaním ťažkého verša alebo odpovedaním na množstvo ďalších otázok. Medzi obavami, ktoré ľudia zdieľajú si nepamätám, kedy sa ma naposledy niekto spýtal, či je nesprávne klamať, podvádzať, kradnúť, zavraždiť, scudzoložiť či závidieť. Je to taktiež dávno, čo chcel niekto vedieť, či by kresťan mal čítať Bibliu, modliť sa alebo hovoriť ostatným o spasení v Ježišovi Kristovi. Biblia sa o týchto veciach vyjadruje dosť jasno.

     Je tu avšak jeden druh otázok, ktoré spadajú niekde do stredu. Sú to záležitosti zaoberajúce sa kresťanskou slobodou— veci, ktoré spadajú do tzv. “sivej zóny”. Aká zábava je prípustná? Aký druh hudby je v poriadku? Čo kresťan môže alebo nemôže robiť v nedeľu? Čo s tým, čo nosíš, čo ješ a piješ, alebo ako tráviš svoj voľný čas—adresuje Biblia tieto veci?

     Niektorí by povedali, “Nie, Biblia sa im nevenuje. Rob, čo chceš—si voľný v Kristovi!” Aj keď je pravda, že Biblia nedáva špecifický zoznam každého možného rozhodnutia, ktorému budeš čeliť v živote, adresuje všetky výbery s princípmi, ktoré vládnu kresťanskej slobode. Keď prebehneš svoje výbery v “sivej zóne” cez nasledujúcu mriežku princípov z Božieho Slova, verím, že nájdeš objasnenie a pravú slobodu žiť svoj život na Božiu slávu.

OBOHATÍ MA TO DUCHOVNE?

"Všetko smiem, ale nie je všetko užitočné. Všetko smiem, ale nie všetko vzdeláva" (1 Korinťanom 10:23).

“Užitočná” vec je prospešná, nápomocná alebo k tvojej výhode; “vzdelávaním” sa myslí duchovne zbudovať. Na základe tohto veršu sa opýtaj, “Bude konaním tejto veci môj duchovný život obohatený? Pomôže to pri raste v zbožnosti? Zbuduje ma to duchovne?” Ak nie, mal by si sa vážne spytovať, či je toto správanie najlepším výberom.

Budem tým zajatý?

"Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný" (1 Korinťanom 6:12).

V druhej časti tohto verša Pavol hovorí, “Nebudem zajatý pod mocou ničoho.” Ak to, čo zvažuješ môže vytvoriť zvyk, na čo sa za tým hnať? Nedaj sa zaviazať do poddanstva ničomu alebo nikomu. Ty si otrok Pána Ježiša Krista, a len Jeho.

Poškrvní to chrám Boží?

"Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie"
(1 Korinťanom 6:19-20).

Nekonaj nič, čo vieš, že poškodí tvoje telo alebo prinesie hanbu- to je jediný nástroj, ktorý máš na uctievanie Boha. Rimanom 6:13 hovorí, “Ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu jako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu.” Ako si vyberieš použiť svoje telo by malo vždy odrážať tvoju starosť ctiť Ježiša Krista.

Bude to niekomu príčinou na potknutie?

"Ale pokrm nás neurobí milšími Bohu ani horšími pred Bohom, lebo ani keď budeme jesť, nebudeme viacej, ani keď nebudeme jesť, nebudeme menej. Ale hľaďte, aby toto vaše právo nebolo nejako urážkou slabým"
(1 Korinťanom 8:8-9).

Toto je princípom lásky. Ako Rimanom 13:10 hovorí, “Láska nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je láska.” Ak vieš, že tvoja voľba- čo považuješ “v medziach” a schválené- zapríčiní, že iný kresťan sa potkne a zhreší, miluj toho brata alebo sestru tak, že obmedzíš svoju slobodu. Toto nie je v našej sebeckej spoločnosti veľmi populárne, ale je to biblické. Pokračovať v užívaní oprávnenej slobody, ktorá spôsobuje problémy inému kresťanovi je hriech. “A takto hrešiac proti bratom a bijúc ich slabé svedomie hrešíte proti Kristovi. A preto,” hovorí Pavol, “ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mäsa na veky, aby som nepohoršil svojho brata” (1 Korinťanom 8:12-13).

Pomôže to v rozšírení evanjelia?

"Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, tak ako sa i ja ľúbim všetkým vo všetkom nehľadajúc svojho vlastného užitku, ale užitku mnohých, aby boli spasení" (1 Korinťanom 10:32-33).

Či si si toho vedomý alebo nie, to, čo povolíš alebo nepovolíš vo svojom správaní ovplyvňuje, ako svedčíš pre Krista—a svet to sleduje. Je to záležitosť svedectva—čo tvoj život hovorí o Bohu. Tvoje svedectvo buď povie pravdu o Bohu alebo povie lož. To, čo si zvolíš vykonať v tejto “sivej zóne” by malo odrážať tvoju starosť nespôsobiť urážku Božej reputácii, ale naopak Mu priniesť chválu.

Prestúpi to moje svedomie?

"Ale ten, kto pochybuje, keď jie, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech" (Rim 14:23).

Prvý Korinťanom 10:23-29 obsahuje tri odkazy na zdržanie sa od určitého konania “pre svedomie.” Nikdy sa necvič v prestupovaní svojho svedomia. Ak je tvoje svedomie znepokojené tým, čo zvažuješ, nerob to. Ak si si tým nie istý/á, nerob to. Je ťažké prehnať to so zdôraznením hodnoty čistého svedomia, no je hodné udržať si svedomie čisté, aby v tvojom vzťahu s Bohom nebola prekážka. Ak budeš zotrvávať v modlitbe a štúdiu Božieho Slova, poučíš svoje svedomie, aby si mohol chodiť “ako deti svetla... zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi” (Ef 5:8, 10).

Prinesie to slávu Bohu?

"A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu" (1 Korinťanom 10:31).

Tento verš je jasne súhrnom ako aj cieľom všetkých princípov, ktoré som zdieľal. Nie je nárek nášho srdca osláviť nášho Pána a Spasiteľa našimi životmi? Premýšľaj o svojom rozhodnutí— bude On skrze to oslávený, uctený a chválený? Aby sme mohli povedať spolu s Ježišom, “Ja som ťa oslávil na zemi” (Jn 17:4).   Tak aké máš otázky? Prebehni ich cez tieto princípy a užívaj svoju slobodu v Kristovi- slobodu byť tým, akým ťa stvoril, aby si bol!  

Zdroj:
https://www.gty.org/library/articles/A332/what-to-do-in-the-gray-areas