1. Židia neverili v Trojicu, preto nie je správne veriť v Trojicu.

Jednoduchá odpoveď by bola: Židia neveria v Ježiša, preto nie je správne veriť v Ježiša...
Každý by si mal dvakrát rozmyslieť, keď sa chce odvolávať na Židov.
V prvom rade.
Židovský národ bol vytvorený a sforomovaný aj privedený do Izraela Bohom. Bol a je to Boh, kto tento národ priviedol k existencii a udržiava ho. A len vďaka Jeho nesmiernemu milosrdenstvu, trpezlivosti, láske, vernosti a nemennosti tu Židia stále sú. (Mal 3,6)
V druhom rade.
Celá história židovského národa je o VZBURE, NEVERE a NEPOSLUŠNOSTI Bohu a nesprávnemu chápaniu toho, aký Boh je a čo od nich chce. Sám Pán Ježiš svedčí proti nim – „nepoznáte Písma ani moci Božej, veľmi blúdite”, (Mt 22, 29) „odoberie sa vám kráľovstvo” (Mt 21, 31-39).
Židia sa dokonca tak odvrátili od Boha, že stratili samotné Písmo, aby ho po mnohých rokoch kňaz Hilkiáš objavil v ruinách. (2Kral 23, 24; 2Krn 34, 14)
Židia si pravidelne robili modly, klaňali sa im, znevažovali Boha a neposlúchali Ho. Keď bolo už veľmi zle, volali k Bohu, On im pomohol, ale vzápätí sa od Neho odvrátili ešte horšie.
Napriek všetkým fantastickým znameniam a zázrakom, čo pred ich očami Boh urobil, Židia si spravili zlaté teľa, ledva Mojžiš vystúpil na vrch a klaňali sa mu. (Ex 32)
Židia zavraždili každého proroka čo k nim prišiel a nakoniec zavraždili aj samotného Pána Ježiša a boli Bohom rozprášení do všetkých kútov sveta. Židia prenasledovali apoštolov a vraždili veriacich v Pána Ježiša. Vôbec nechápem, prečo sa vôbec niekto odvoláva na Židov.
Židovská interpretácia Písem bola a stále je nesprávna. Takisto nápady samotných Židov, že oni najlepšie vedia interpretovať Starý zákon sú úplným nezmyslom. Ponajprv SZ bol napísaný v dvoch jazykoch, nie iba v hebrejčine, potom dnešná hebrejčina je dosť vzdialená biblickej Hebrejčine, ale čo je najdôležitejšie. Biblia je Božie slovo. Nie židovská kniha. Bola napísaná (celá Biblia) v 3 rôznych jazykoch, príslušníkmi 4 rôznych národov.
Navyše. Táto námietka že Židia neveria v Trojicu patrí do kategórie veľmi úbohých. Židia napríklad neveria na ospravedlnenie z milosti (Ef 2, 8-9) absolútne neveria v Ježiša, takže teraz nejdeš veriť ani ty?
Ja sa pýtam, si si istý, že môžeš vieru/nevieru Židov použiť ako argument proti Trojici?

(Upozorňujem, že nemám nič proti Židom, fandím Izraelu, a modlím sa za ich obrátenie. Vyššie napísaný text je biblické zdôvodnenie prečo ale nie je možné sa ani v najmenšom opierať o ich interpretácie a presvedčenie.)