2. Slovo Trojica sa nenachádza v Biblii.

Dobre. Slovo ‘Biblia’ sa tiež nenachádza v Biblii, teraz čo?
Ani slovo ‘teológia’ tam nie je.
Slovo ‘teokracia’ sa tiež nenachádza v Biblii, ale čo sa tam nachádza, je ten koncept. Teokracia je vláda Boha.
Vtelenie Božieho Syna tiež nie je v Biblii, ale určite tento koncept Písmo učí.
Slovo ‘monoteizmus’ nie je v Biblii, ale snáď sa nenájde nikto tak zúfalý, žeby poprel, že je to jedna zo základných výpovedí Biblie.
Slovo ‘všadeprítomnosť’ tiež nie je v Biblii, znamená to, že Biblia neučí o všadeprítomnosti Boha?
‘Vytrhnutie’ je slovo, ktoré sa v Biblii nenachádza, ale koncept vytrhnutia veriacich na konci časov Písmo definitívne učí.
Mnohé slová sú zaužívanými pojmami, ktoré opisujú biblickú skutočnosť, hoci sami sa tieto slová v Biblii nevyskytujú. Tak je to aj so slovom Trojica. Je to len pomenovanie pre koncept, ktorý jasne Písma učia.
Zaujímavé že slovo unitarián, alebo jednoosobný sa tiež v Biblii nenachádza, ale div divúci, toto nikoho zo zástancov “jednoosobného boha” netrápi, podstatné je, že slovo Trojica tam nie je ...