3. Anjel Hospodinov je v skutočnosti preludom. Nie je to ozajstný úkaz.

V častiach, kde sa Anjel Hospodinov zjavuje, slovo ‘zjavil sa’ alebo ‘ukázal sa’ nie je nijakou fatamorgánou. Je to normálne hebrejské slovo pre okom videný úkaz. Ako konštatuje biblista a spoluprekladateľ English Standard Version Dr. Robert Morey slovo  דאה [ra’ah], ktoré je použité v týchto a iných veršoch, kde sa zjavuje anjel Hospodinov Slovo ‘zjavil sa’ alebo ‘ukázal sa’ je hebrejské slovo pre voľným okom videný úkaz. Nikto, kto s porozumením číta texty, kde sa Anjel Hospodinov v Písme vyskytuje nepovie , že je to prelud, len akýsi očný klam. Jakub stretol muža. Mojžiš videl Anjela Hospodinovho, Abrahám videl…  Preludom je v skutočnosti samotná ‘námietka’.