4. Že Boh o sebe hovorí v množnom čísle neznamená, že je v Ňom viac osôb, lebo takto hovorili o sebe aj králi.

Hovorili, ale nie biblickí. Toto sa začalo diať až v druhom tisícročí nášho letopočtu, teda dávno po uzavretí Písem Duchom Svätým. Nie je ani jediný kráľ v Písmach – a to je ich tam spomenutých naozaj hodne – ktorý by o sebe hovoril v množnom čísle, alebo by tak o ňom hovoril niekto iný. Je to opäť vymyslenina postavená na vode ľudského uvažovania, nie na zjavení Písem. Nič iné, iba ďalší pokus o podvrh. Hovorenie o sebe v množnom čísle sa v Písmach vyskytuje iba keď o sebe hovorí Boh. To, že to po 1300-1400 rokoch po Kristovi prevzali vo svojej pýche niektorí európski králi a toto použiť ako námietku proti učeniu o Trojici je smiešne.