5. Odmieta sám Ježiš, že je Boh?

Ľudia odmietajúci Trojicu pravidelne prichádzajú s klasickou námietkou založenou na verši, kde Ježiš hovorí, že dobrý je iba Boh.

Lk 18, 18
A opýtalo sa ho ktorési knieža a rieklo: Dobrý Učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu odpovedal: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh.”

Túto výpoveď nachádzame aj v Mt 19, 16 a Mk 10, 17.
Je to paradox, ale práve tieto verše dokazujú presný opak. Ježiš v týchto veršoch nehovorí „Ja nie som Boh“, ale, „Prečo ma nazývaš dobrým, veď dobrým je predsa iba Boh“ a Ježiš takisto nehovorí, že nie je dobrý, práve naopak, v kontexte Písem Ježiš hovorí, že je Dobrý pastier (Jn 10, 11; Jn 10, 14).
Ježiš sa v skutočnosti pýta „Prečo ma nazývaš dobrým, veď dobrý je iba Boh, azda si rozoznal s kým hovoríš?“ Rozoznal si vari, že som Boh? Ježiš tu nehovorí o sebe, ako sa skeptici snažia tvrdiť, že nie je Boh, ale chce, aby človek, ktorý sa Ho pýta, premýšľal. Ak Ježiš hovorí, že len Boh je dobrý a sám o sebe hovorí, že On je dobrý Pastier... Ježiš tu práveže sám potvrdzuje, že je Boh.