7. Slovo Trojica tu nebolo do 4. storočia.

Toto samozrejme nie je pravda. Už Teofilus z Antiochie medzi rokmi 169 -183 po Kristovi píše  o Trojici a to je zhruba 75 rokov po napísaní poslednej knihy Biblie – Zjavenia Jána. Ono je to v podstate nepodstatné, či sa Trojica definovala 10, alebo 100 rokov po apoštoloch. Je to v podstate úplne bezvýznamná pripomienka, pretože to zamieňa „doktrinálny pojem“  s biblickým zjavením. Otázka, čo je a čo nie je biblické, nie je podmienená tým, kedy sa ktorá doktrína/učenie zadefinovali, ale či toto učenie má podporu v samotnom texte Písem! Aby bolo teda učenie biblické, nie je podstatné kedy sa objavilo, ale či je nájdené v texte Písem v súlade s 1Kor 4, 6 „Nič nad to, čo je napísané.“