Je učenie kreacionizmu týranie detí?


Debata o stvorení/evolúcii je pre mnoho kresťanov a pastorov polarizujúca čiastočne kvôli rétorike, ktorá nesprávne charakterizuje biblický pohľad. Čelme tomu; svetské média potrebujú predať svoj produkt, a kontroverzia predáva! Takže keď hovorcovia evolúcie poskytujú „šťavnato“ znejúce kúsky, výsledkom je ohromný titulok, ale nanešťastie „blato ostáva“. No vyzerá to tak, že ľudia postrádajú, že títo vedci nekomentujú vedecké fakty, čo je to, na čo sa treba zameriavať. Napríklad:

  • Britský Independent vydal článok s názvom: „Učenie kreacionizmu: Indoktrinácia je forma zneužívania detí.“
  • Známy fyzik a propagátor ateizmu, Lawrence Krauss získal veľký ohlas pri rozhovore v austrálskom rádiu, keď povedal: „Ja som prednedávnom prehlásil v Spojených štátoch, že vyučovanie kreacionizmu je zneužívanie detí, a myslím si, že je.“
  • Veľkňaz evolúcie Richard Dawkins vo svojej knihe Boží blud pomenoval celú jednu kapitolu „Zneužívanie v detstve a útek z náboženstva“.
  • V USA známy TV „SCIENCE GUY“ Bill Nye považoval za potrebné zverejniť video o „nebezpečenstvách“ kreacionizmu. Prehlásil: „Kreacionizmus nie je vhodný pre deti ... Potrebujeme vedecky presných voličov a daňových poplatníkov pre budúcnosť ... potrebujeme inžinierov, ktorí sú schopní stavať veci, riešiť problémy.“
  • A na Novom Zélande webová stránka, ktorá pomáha deťom, ktoré sú skutočne fyzicky týrané, vyhlasuje: „Áno, viem, že to nie je úplne v tej istej lige ako umlátenie bábätka na smrť, ale stále je to týranie.“

Téma týrania (zneužívania) nadobudla globálne rozmery a cirkvi často hrajú ateistom do karát, keď sa dištancujú od debaty o pôvode. Návštevníci zborov teda nie sú učení, ako kriticky myslieť o tejto veci- čiže ateistov vlastne nechávame vyhrať!

Volajme to pravým menom!

Tým, ktorí sa do takýchto „palieb bez faktov“ zapoja, by sme odkázali:

Pre skupinu údajne „informovaných" ľudí, ktorí len predpokladajú, že narábajú s faktami: musíš si uvedomiť, že si intelektuálne neúprimný. Nevedel by si podať jediný príklad toho, ako môže byť dieťa zneužívané tým, že sa učí o stvorení.

Krauss prehlásil, že zadržiavanie dieťaťa od vedomosti je „zneužívanie detí“. Samozrejme, že tým odkazoval na evolúciu. CMI je v skutočnosti proti tomu, aby sa deti nemohli učiť o evolúcii; čím viac ľudí tomu rozumie (teda ak sa dostanú aj k veľkým vedeckým problémom), tým menej tomu budú ochotní veriť. Skôr anti-teisti sú tí, ktorí nechcú, aby sa ľudia nedozvedali o mocných dôkazoch v prospech stvorenia! Prirovnávať učenie kreacionizmu k samotnému týraniu detí je skutočne hanebné, a tí, ktorí toto vyhlasujú by sa mali hanbiť sami za seba. Všetci kresťania by to mali tvrdiť a používať vyjadrenia tohto typu na zvýraznenie toho, že také komentáre vydáva naozaj ateistická, náboženská agenda.

Nevedeckí?

Vyhlásenie, že kreacionisti nemôžu „robiť“ skutočnú vedu je novinka pre Ph.D. vedcov z CMI, z ktorých mimochodom všetci dostali doktoráty na tých istých svetských univerzitách, ktoré navštevovalo veľa z týchto nenávistlivcov Boha. Zamestnanci CMI reálne vedecky prispeli, napríklad pri dizajnovaní satelitov, ktoré riadia televízne programy do našich obývačiek alebo pri produkovaní tropických druhov ovocia, ktoré zdobia police v supermarketoch. Taktiež odignorovaný fakt je, že väčšina veľkých otcov vedy, ktorí viedli k dnešným moderným pokrokom boli kreacionisti, ktorí videli absolútnu zhodu medzi ich vedeckými pozorovaniami a konceptom biblického Stvoriteľa.

Škodí deťom vyučovanie evolúcie?


Kompletne vycenzurovať jednu stranu debaty- keď existujú tisíce kvalifikovaných, skutočných vedcov, ktorí veria vo stvorenie len zdôrazňuje, že tu ide o filozofiu- vystupujúcu ako veda- ktorá sa tu prezentuje.

Naviac historické fakty demonštrujú, že táto bezbožná filozofia formovala myslenie najväčších genocídnych režimov v histórii, ktoré zaviedol napr. Stalin, Hitler a Mao, ktorí len konali v súlade s ich svetonázorom. Len v poslednom storočí zahynulo niekoľko sto miliónov ľudí kvôli príchodu tejto údajne osvietenej vedeckej filozofie. Vraždenie malých, obrany neschopných ľudských bytostí v lone (viac, než vo všetkých vojnách v ľudskej histórii) je skutočne ultimátna ukážka ozajstného zneužívania či týrania detí – nie len rétorického ad hominem – najmä keď celá experimentálna veda hovorí, že sú plne ľudskými bytosťami od počatia, nie evolučnými prechodmi. Alebo zvážte pozadie mnohých hrozných strelieb v školách, ktoré sa udiali v nedávnej dobe.

Výzva


Týmto veľkňazom evolúcie odkazujeme- „Sme pripravení, tak prečo sa vyhýbate CMI? Nechajme útoky na osoby bokom; vaša veda proti našej. Ak sú vaše argumenty také silné, poďte s nami do otvorenej a úprimnej debaty.“

Kresťanom – sme tu, aby sme pomohli

Toto nie je čas na vyhýbanie sa (Pán povedal- „Nájdem ešte vieru..?“). Toto je čas „nakresliť čiaru do piesku“, pretože útoky neskončia pri otázke stvorenia. Už dávnejšie som premýšľal nad tým, že právo zobrať svoje deti do zboru môže byť ďalšie na rade. Vďaka úspechu týchto kreacionistov, ktorí prinášajú túto debatu do fóra, táto otázka „vrie“. Teraz, keď je stvorenie na stole, potrebujeme cezeň pozerať a byť proaktívni viac, než kedykoľvek predtým. Služby ako CMI sú tu, aby pomohli toto uskutočniť. Vaša podpora je v týchto kritických časov dôležitá viac, než inokedy.

Zdroj: http://creation.com/teaching-creation-child-abuse