Ako sa k nám dostala Biblia?

A je to Božie Slovo?


Autori: Gary Bates & Lita Cosner

1. Čo je Biblia?

Stvoriteľ komunikujúci s Jeho stvorením

        Čo keby existoval "manuál" pre život, ktorý by poskytoval spoľahlivý návod na to, ako by sme mali žiť, ktorý by nám hovoril o realite mimo nášho viditeľného vesmíru a večnosti- mal by si oň záujem? Je niečo také vôbec možné? Nakoniec, kto by bol kvalifikovaný takú knihu napísať a ako by mohla kniha splniť také "vysoké" tvrdenia?
        Kresťania veria, že Biblia bola inšpirovaná Bohom, Stvoriteľom vesmíru, a že On v nej zahrnul všetky informácie, ktoré potrebujeme pre život a ako s Ním mať vzťah. Pretože On stvoril nás a celý vesmír, On je jediný, kto je naozaj kvalifikovaný byť autorom takej potrebnej "príručky" odpovedajúcej veľké životné otázky.
        Biblia je v skutočnosti kolekciou 66 kníh napísaných viac než 40 rôznymi jedincami, ktorí pochádzali z rozmanitej škály pôvodov. Boli to rybári, kráľovia, proroci, bojovníci, učenci a dokonca politici. Toto je dôležitý bod. Boh chce mať s nami vzťah, a tak použil, a stále používa obyčajných ľudí, aby prezentovali Jeho vôľu a zámery. Demonštrované je to v Biblii, kde si vybral škálu ľudí bežných ľudí ako sme ja a ty, aby nám podali Jeho slová. Neskôr v histórii sa sám Boh stal jedným z nás, aby sme mohli ešte lepšie rozumieť Jeho plán pre ľudstvo.