11. Bol si kvôli svojej viere odmietnutý?

Jedenásty a posledný test je bolestivý: “Nedivte sa, moji bratia, ak vás svet nenávidí” (1Jn 3:13). Kain nenávidel Ábela a zavraždil ho. Prečo to Kain spravil? “Preto, že jeho skutky boly zlé a jeho bratove spravedlivé” (v.12). Zažil si nevraživosť, nepriateľstvo, odmietnutie, trpkosť, odcudzenie, ignorovanie, predsudky alebo priame prenasledovanie kvôli reprezentácii a obhajovaniu toho, čo je správne? Ak áno, je to znak toho, že patríš Tomu, ktorý trpel takým istým spôsobom pre tú istú príčinu.

Faktom je, že pre svet si sa ako kresťan stal “jako smeti sveta, všetkým za povrheľ až doteraz” (1Kor 4:13). Si hrozbou ich presvedčeniu, že tento svet je všetkým, pre čo je hodné žiť. “A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak prostopašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa” (1Pet 4:4). Avšak Písmo hovorí, “nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia” (Fil 1:28). Keď trpíš kvôli svojej viere, nehovor, “Som skutočne kresťanom? Ide to z kopca- ktovie, či sa Boh vôbec zaujíma.” Ak ťa svet prenasleduje, povedz radšej, “Nie je to úžasné? Je celkom jasné, kto som.”

Nikdy nezabudnem na jednu noc mnoho rokov dozadu, keď som bol zavolaný do kancelárie v zbore riešiť urgentnú situáciu. Keď som dorazil, objavil som jedného z našich starších zápasiť s dievčaťom, ktoré bolo očividne posadnuté démonom. Preukazovala naprirodzenú silu. Prevrátila ťažký oceľový stôl a my dvaja dokopy sme boli neschopní dostať ju pod kontrolu. Prehovárali z nej hlasy, ktoré neboli jej. Prvá vec, ktorú povedali, keď som prišiel bola, “Nie on! Vyhoď ho! Vyhoď ho! Nechceme ho tu.” Povzbudilo ma to vedieť, že démoni vedeli, že som nebol na ich strane.

Bola to pre mňa veľmi potvrdzujúca noc. Keď svet a Satanov duch, ktorý za ním stojí po tebe vyštartujú, máš taktiež právo byť utvrdený, ak si nenávidený kvôli spravodlivosti. Ak si ale nenávidený, pretože si neznesiteľný, na tom nie je nič dobré! “Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpiac znášate, to je milosť u Boha” (1Pet 2:20). Časť tejto milosti je byť uistený o skutočnosti spasenia.

Apoštol Ján dal všetky tieto skúšky na to, aby dal pravému veriacemu biblický základ pre smelosť. Zhodnoťme jeho duchovný inventár: Tešíš sa zo spoločenstva s Bohom a Kristom? Si citlivý na hriech vo svojom živote? Si poslušný Písmam? Odmietaš tento skazený svet? Miluješ Krista a horlivo čakáš na Jeho návrat? Mizne z tvojho života hriech? Miluješ ostatných kresťanov? Dostávaš odpovede na modlitby? Zažívaš službu Ducha Svätého? Vieš rozlíšiť medzi duchovnou pravdou a omylom? Trpel si kvôli svojej viere v Krista?

Ak si prešiel týmito testami, môžeš byť smelý pred Bohom. Napokon, Ján napísal, čo napísal, “aby ste vedeli, že máte večný život” (5:13). Nie je žiadny dôvod, aby si svojim duchovným životom prechádzal skleslo, ako tisíce kresťanov prechádzajú. Prosím nebuď jedným z nich.