11. starobylosť písem

Ohromujúce dôkazy o tom, že sa nikdy nezmenili

        Existuje mnoho kópií novozákonných spisov- neporovnateľne viac než akéhokoľvek iného starovekého diela. Napríklad Homérova slávna Iliada (r. 900 pred Kr.) má okolo 643 kópií s 95% presnosťou kopírovania, no grécky Nový Zákon ich má 5700. Po Iliade nasleduje Sofokles (496-406 pred Kr.) so 193 rukopismi.
        Často sa hovorí, že medzi rôznymi manuskriptami je toľko rozdielov, že nemôžeme vedieť, ako Nový Zákon v skutočnosti vyzeral. No takto to vôbec nie je. Tieto varianty pochádzajú z 5700 kópií Nového Zákona plus lekcionárov, ktoré boli produkované pred vynálezom kníhtlače- spolu vyše 20,000 kópií. Keď toto všetko zoberieme do úvahy, je to len 20 rôznych variánt na 1 manuskript.
        Je tiež dôležité mať na pamäti, že väčšina týchto variánt sú jednoducho rôzne hláskovania slov a teda neovplyvňujú význam textu. Ďalšími variantami sú zmena v poradí slov alebo ‘opravy’ gramatiky. V mnohých prípadoch je ľahké vidieť, aké bolo originálne znenie. Grécka Nová Zmluva od UBS* rozpoznáva len 1200 variánt ako signifikantných, a dokonca aj vo väčšine týchto prípadov je originálna varianta jasná a rozdiely neovplyvňujú preklad verša.
        Len niekoľko sto variánt je signifikantných natoľko, aby boli zahrnuté v poznámkach Biblií, zahŕňajúce menej než 1% slov v NZ; len niečo cez dve desiatky obsahujú celý verš alebo dva verše, a len dve varianty obsahujú väčšiu sekciu (Marek 16:9-20, Ján 7:53-8:11). S masívnymi snahami o uistenie presného prenosu by sme mali byť povzbudení, že Božie Slovo je nám stále precízne poskytované. Žiadna varianta neobsahuje doktrínu kresťanstva, pretože nijaké z presvedčení neleží na jedinej zo spomenutých pasáží.
        Rýchlosť, akou boli evanjeliá a NZ kopírované a šírené je jednoducho ohromujúca, a je ešte úžasnejšie, že toľké boli zachované. Vskutku to indikuje, že tu išlo o niečo špeciálne. Netrvalo dlho a cirkev Ježiša Krista sa stala dominantným vplyvom v kultúre Európy a Blízkeho východu. Rovnaký vplyv Písem taktiež “podoprel” všetky západné demokracie. Správa, že Boh zachránil ľudstvo sa rozšírila celým svetom. Niet divu- veď to bola Dobrá Správa! 

*United Bible Societies