15. protirečia si evanjeliá?

Vysporiadanie sa s posmievačmi

        V starovekom svete nebol veľký záujem o každý aspekt života človeka, len o dôležité, kľúčové udalosti. Bioi (množné číslo od gréckeho bios) museli byť presné, no nie nevyhnutne chronologické- príbehy o človeku mohli byť zoradené tématicky (a toto je aj dôvod pre väčšinu zdanlivých protikladov v evanjeliách). Bioi takisto nepodávali nestranný záznam života osoby, autor nimi sledoval určitý zámer- mali by si ctiť cisára ako boha, pohliadať na tohto generála ako vojnového hrdinu a veľkého muža alebo nasledovať múdre učenia onoho filozofa. Cieľom každého z autorov evanjelií bolo prezentovať odlišný pohľad na Ježiša ako Božieho Mesiáša- ich zámer bol učiť nových kresťanov jadro Ježišovho učenia a históriu Jeho života, ako aj obracať ľudí. 
        Pretože evanjeliá boli napísané do 50-60 rokov po Ježišovom živote, nebolo to dosť dlho na to, aby sa o Ňom začalo šíriť veľa vymyslených legiend. Očití svedkovia, ktorí by mohli odmietnuť akékoľvek falošné záznamy boli stále nažive.
        Na určitých miestach sú v evanjeliách rozdiely vo formulácii slov. Je to preto, lebo učeníci si Ježišove učenia memorizovali a potom prekladali. Ježiš vyučoval buď v aramejčine alebo hebrejčine. Takou istou analógiou, ak by 4 rôzni ľudia prekladali napr. štátnu ústavu do iného jazyka, je prirodzené čakať medzi nimi určité rozdiely vďaka charakteru prekladu. No základ učenia je ten istý. Nie je to tak, že Marek učí niečo v protiklade k Matúšovi.