6. ako vieme, že Biblia je bezchybná?

Neomylnosť Písem

        Kresťania učia, že Biblia, v jej originálnych rukopisoch, je bez chyby. Toto je dôležité, pretože Biblia je náš zdroj poznania Boha, Jeho charakteru a našej potreby spasenia. Ako taká pojednáva s najdôležitejšími otázkami, ktoré bude musieť zvážiť vo svojom živote každý človek: Odkiaľ som prišiel? Prečo som tu? Čo sa s nami stane, keď zomrieme? Niektorí ľudia sa môžu pýtať, či Biblia naozaj je slovo Boha Stvoriteľa, ktorý môže zodpovedať a niečo spraviť s týmito troma veľkými otázkami. Ak sa teda Biblia mýli v pomerne malej veci, ktorej tvrdenie môžeme preskúmať, ako jej potom môžeme dôverovať vo veciach budúcnosti, alebo nebeských veciach, ktoré sami pre seba nemôžeme otestovať alebo preskúmať (Ján 3:12)?
        Jeden z najúžasnejších aspektov Biblie je jej historická a predpovedacia presnosť. História preukázala mnoho biblických proroctiev byť pravdivými, ako proroctvo Izaiáša o povstaní perzského kráľa menom Cýrus okolo 150 rokov predtým, ako sa táto udalosť odohrala (Izaiáš 45). Historické tvrdenia Biblie boli taktiež potvrdené početnými archeologickými objavmi, ako napríklad vykopanie obrovského hlavného mesta Hetejov. Títo boli starovekí ľudia spomenutí len v Biblii, predpokladaní byť len mýtus, pretože žiadne fyzické dôkazy o nich neboli nájdené. Ako výsledok týchto nálezov bola Biblia často nazvaná najpresnejšou historickou knihou na svete. Napríklad, treťogeneračná izraelská archeologička dr. Eilat Mazar poznamenala "Pracujem s Bibliou v jednej ruke a výkopovými nástrojmi v druhej, a všetko sa snažím porovnávať."
        Takisto je dôležité aplikovať doktrínu neomylnosti, keď je text správne interpretovaný podľa jeho žánru a kontextu. Keď je poézia interpretovaná ako poézia, historické rozprávanie ako história a tak ďalej, Biblia nepodá žiadny omyl. Musíme byť opatrní, aby sme Bibliu nečítali len s úmyslom zdiskreditovať Písmo. Je veľmi ľahké vytrhávať verše či slová Pána Ježiša z kontextu. Nemôžeme povedať, "Biblia jasne učí, ‘Niet Boha’", aj keď sa tieto presné slová v Písmach vyskytujú 15-krát. Dôvod je taký, že kontext týchto veršov hovorí: "nieto Boha okrem mňa" (Deut 32:39); "Vo svojom srdci blázon hovorí: ‘Niet Boha!’" (Žalm 14:1); a "niet Boha okrem Jediného" (1 Kor 8:4).
        Vytrhávanie veršov z kontextu je niečo, čo ľudia robia už mnoho rokov. Nie je to nič nové. No pravdivá analýza odhalí, že aj keď bola kopírovaná po mnoho rokov, cez mnoho prekladov, "veľký obraz"zostáva konzistentný a verný Božiemu charakteru a Jeho zámerom pre ľudstvo.