7. Ako môžeme veriť kópiám, ktoré máme?

Prenášanie slov Boha

        Keďže neomylnosť sa vzťahuje len na originálne písané manuskripty, je pre nás dôležité vedieť, že kópie, ktoré máme, verne podávajú to, čo bolo v origináloch. Nehovoríme teraz o verziách Biblie, ale o tisícoch kópií v pôvodných jazykoch, ktoré sú datované mnoho storočí dozadu. 
        Od času zostavenia najskorších dokumentov Písma boli tieto kopírované, aby k nim malo viac ľudí prístup a opotrebované kópie mohli byť nahradené novými. Tieto kópie museli byť pred vynálezom tlače prepisované ručne. V prípade starozákonných spisov bola práca vykonávaná kopistami známymi ako pisári, píšuc na zvieracie kože zvinuté do zvitkov.