8. dostávaš odpoveď na modlitby?

Ďalší zdroj smelosti a uistenia je toto: Čokoľvek žiadame od Boha, ”berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním” (1Jn 3:22). Môžeš vedieť, že si veriaci, ak Boh odpovedá na tvoje modlitby. Jediný spôsob, ako sa to môže stať je, že zachovávaš Jeho prikázania, a môže sa tak stať jedine vtedy, ak Mu patríš. Ako Ján vraví vo verši 24, “ten, kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Ňom.”

V podobnej pasáži Ján povedal, “To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho. A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k Nemu, že keď prosíme niečo podľa Jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od Neho” (5:13-15). Boh vždy odpovedá na modlitby podľa svojej vôle. Poslušní veriaci poznajú Jeho vôľu zaznamenanú v Jeho Slove, a prispôsobujú podľa nej svoje modlitby. Následné odpovedanie na ne prinášajú uistenie a smelosť.

Boh je horlivejší v odpovedaní na modlitby svojich detí ako sú oni v žiadaní. Mám pocit, že v srdci Boha je určité sklamanie, pretože On by spravil omnoho viac, ako Ho my kedy požiadame. Pomysli na požehnania a istotu, ktoré nám uchádzajú!

Je mnoho ľudí, ktorí sa modlia k Bohu, ale nepoznajú Jeho, ani aká je Jeho vôľa. Boh nie je povinný odpovedať na také modlitby. Zo Žalmov vieme, že ich ani nevypočuje (Ž 66:18). Ale tí z nás, ktorí vidia odpoveď na svoje modlitby môžu vedieť, že máme večný život. Jeden z mnoho dobrých dôvodov vrúcnej a vernej modlitby je potešenie z istoty, ktorú zodpovedaná modlitba prináša.

Niektorí veriaci zápasia s uistením o ich spasení, pretože majú obmedzenú skúsenosť, čo sa týka odpovede na modlitby. Toto pramení z chabého modlitebného života. Veľmi smutné! Ak si v takejto situácii, okamžite to zmeň. Nechcem, aby si prepásol požehnania a pokoj, aké zodpovedaná modlitba prináša. Pozerajúc späť na môj život, jeden z najlepších zdrojov istoty bola možnosť vidieť, že Boh odpovedal na mnohé z mojich modlitieb počas rokov. Že odpovedal je dôkaz, že ma počuje, čo je dôkazom toho, že zostávam v Ňom a On vo mne.

Bolo na tvoje modlitby odpovedané? Je to v tvojom živote konzistentné? Ak áno, máš život večný. Modlil si sa za neveriaceho a videl túto osobu prísť ku Kristovi? Modlil si sa za niekoho vo veľkých úzkostiach a videl Boha premeniť jeho situáciu na požehnanie a radosť? Hľadal si Boha ohľadom prázdna v tvojom živote a neskôr Ho videl naplniť túto prázdnotu? Modlil si sa za odpustenie v čistom svedomí a obdržal si ho? Požiadal si Boha, aby ti umožnil prezentovať Jeho pravdu človeku alebo skupine a On ti dal milosť spraviť tak veľmi jasne? Hľadal si silu v ohlasovaní evanjelia a dostal si ju? Žiadal si, aby ti Boh pomohol viesť niekoho k Spasiteľovi, a On tak vykonal? Hľadal si naplnenie v podmienkach skúšky a zažil pokoj Boha ako výsledok? Žiadal si Pána, aby ti pomohol poznať Ho lepšie a prišiel si bližšie k Nemu po ťažkých lekciách? Všetko toto sú indikácie, že patríš Jemu a On tebe.