9. Zažívaš službu ducha svätého?

1. Jána 4:13 rozvíja to, že patríme Bohu: "Po tom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.” Prvé, čo Duch vykonal bolo, že “svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta” (v.14). Ak vyznávaš, že Ježiš je Syn Boží, Spasiteľ sveta a odovzdal si Mu svoj život, toto bolo dielo Ducha. Bez Svätého Ducha by si nevedel, kto je Kristus a zaiste by si Ho nevyznal ako Spasiteľa a Pána. Zažil si túto službu Ducha Svätého? Ak áno, je to dôkaz toho, že si skutočným Božím dieťaťom.

Ďalšie dôležité dielo Ducha je objasňovanie tvojho porozumenia Písma. Ján, hovoriac o Duchu, povedal, “To pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás, a ... vás učí to isté pomazanie o všetkom” (2:27). Pavol vysvetlil, že “Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie ... aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha” (1Kor 2:10, 12). Keď čítaš Božie Slovo, je ti ukázaný jeho význam? Rozumieš, čo vraví? Úprimne, chápeš ho niekedy až tak, že si želáš, aby si mu kvôli očividným následkom až tak dobre nerozumel? Je ti relatívne celkovo jasné? Teraz nehovorím o nejasných pasážach, s ktorými všetci zápasíme, ale o posúdení efektu, ktorý na teba má čítanie Slova. Spýtaj sa seba samého: Usvedčuje ma, keď som v hriechu? Spôsobuje mi to radosť, keď oslavujem Boha a usilujem sa o pokročenie Jeho kráľovstva? Toto sú znaky osvecujúceho diela Ducha v tvojom živote.

Pozrime sa na ďalšie služny Ducha. Čo napríklad spoločenstvo s Bohom? Je to Duch, kto ťa vedie volať “Abba! Otče!” (Gal 4:6) ako znak tvojej blízkosti a spoločenstva s Bohom. A čo chvála? Kto je to, kto pozdvihuje tvoje srdce k chvále a oslave Boha? Kto ťa usvedčuje k spievaniu s významom a oddanosťou? V Efezanom 5:19 Pavol vysvetľuje, že naplnenie Duchom Svätým vedie k hovoreniu “si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi.” Ako je to u teba s ovocím Ducha, ktoré Pavol vyratúva, že je “láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť”? (Gal 5:22) Tieto postoje sú duchovnými milosťami. Požehnali tvoj život ako celok?

Slúžil si niekedy v duchovnom zmysle skrze pomoc niekomu, darovaním alebo hovorením niekomu o Kristovi? Toto sú dôkazy Ducha Boha. Zažívaš v skutočnosti Jeho službu vo svojom živote? V Rimanom 8:16 Pavol vysvetľuje, že “sám Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.” Neočakávaj však, že ti bude šepkať do ucha, “ Si kresťan, si kresťan, ver mi, si kresťan!” Nie je žiadny počuteľný hlas, nič ezoterické alebo mystické, ale niečo veľmi konkrétne. Svedčí tým, že dáva dôkazy Jeho prítomnosti v tvojom živote— objasňovaním Písma, vedením ťa do spoločenstva s Bohom skrze modlitbu a chválu, produkovaním duchovného ovocia na požehnanie tvojho života a uspôsobením ťa pre efektívnu službu druhým.

Ak je v tvojom živote Duch, je to dôkaz, že ostávaš v Bohu a On v tebe (1Jn 4:13). Buď uistený. Nedaj tvojmu srdcu, aby ťa odsúdilo, zatracovalo, vravelo ti, že nie si veriaci. Rozpoznaj dielo Ducha v sebe. Nie je dôvod k pochybovaniu a nestabilite.