Časť 1: Blahoslavenstvá

Blahoslavení chudobní duchom,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení žalostiaci,
lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí,
lebo oni dedične obdržia zem.
Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti,
lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dojdú milosrdenstva.
Blahoslavení čistí srdcom,
lebo oni budú vidieť Boha.
Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj,
lebo oni sa budú volať synmi Božími.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravedlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Matúš 5:3-12