Námietky proti Trojici

V tejto časti budeme riešiť časté aj menej časté, biblické, aj nebiblické námietky proti doktríne Trojice.